مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی میعاد با دارا بودن فضای مناسب آموزشی به تناسب نیاز از پیشگامان برگزاری دوره‏ ها و کارگاه‏های آموزشی می‏ باشد و از سال ۱۳۸۰ تا به حال با همکاری جمعی از متخصصان حوزه روانشناسی درحال برگزاری کارگاه‏های آموزشی ویژه عموم و متخصصان می باشد.

کارگاه آموزشی چیست؟
کارگاه آموزشی یک نوع روش،آموزش و تمرین تعاملی است که شرکت کنندگان در آن، برای یادگیری بهتر و موثرتر، مجموعه ای از فعالیت‏های آموزشی را انجام می‏ دهند. و صرفا شنونده یک سخنرانی نیستند بلکه خود نیز عضوی از فعالان بوده و به ارائه ی مطلب و انجام تمرینات می بردازند. برای این کار می‏ بایست مدرس یا برگزار کنندگان در ابتدا به طراحی کلاس و طرح درس بپردازند، و پس از تعیین تعداد جلسات مخاطبان را وارد حوزه‏ آموزشی نمایند.
مزیت برگزاری کارگا‏ها در این است که در این دوره‏ ها سرفصل دروس کاملا شفاف و مشخص شده است و مخاطبان با چکیده‏ ی مهمترین سرفصل‏ها آموزش می بینند و علاوه بر آن در اکثر موارد عمده ‏ی زمان دوره‏ها و کارگاه‏ها شامل مباحث عملی می‏باشد و این موضوع از مهمترین و جذاب‏ترین بخش‏های برگزاری کارگاه می‏ باشد.

به طور کلی برگزاری‏ کارگاه آموزشی از لحاظ مخاطبین به به ۲ نوع تقسیم می‏ شود:
کارگاه‏های آموزشی عمومی

که تمامی افراد می‏توانند در آنها شرکت کنند.

کارگاه‏های آموزشی تخصصی

مخاطبین دوره های تخصصی، متخصصین روانشناسی و علوم رفتاری می باشند. این دوره ها زیر نظر اساتید دانشگاه های برتر ایران برگزار می شود.که ویژه متخصصان هر حوزه می‏باشد.